Een website van de Gemeente Enschede

logo-kc-1024x556U heeft een klacht over de gemeente Enschede?


De Klachtencommissaris is een onafhankelijke instantie, waar burgers terecht kunnen met klachten over de gemeente Enschede, bijvoorbeeld over de dienstverlening of hoe ze zijn benaderd door ambtenaren.

Burgers kunnen bij De Klachtencommissaris terecht met verschillende klachten. Dit kunnen bij voorbeeld klachten zijn over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar, of dat u te lang moet wachten op een antwoord op uw vraag. Ook kan het gaan om slechte bereikbaarheid of het gevoel dat er niet naar u geluisterd wordt. Daarbij kunt u ervan uitgaan dat we uw klacht zorgvuldig behandelen.

De Klachtencommissaris biedt niet alleen een luisterend oor, maar weet ook de weg binnen de Enschedese ambtelijke organisatie.
Zo vormen we een gemakkelijk toegankelijke brug tussen burger en de ambtelijke organisatie.
 
Wanneer uw klacht gaat over een besluit van de gemeente waartegen u bezwaar of beroep kunt aantekenen, dient u eerst van die mogelijkheid gebruik te maken. Wanneer u melding wilt maken van bijv. onveilige situaties in de openbare ruimte (uw woon- en leefomgeving), kunt u dit melden via 'Meldingen over de Openbare Ruimte'.

Blog

Bericht geplaatst
Een website van de Gemeente Enschede